logo

http://www.prsa.com.pl/zamowienia/artykul.aspx?id=1023

Konkurs na brokerską obsługę ubezpieczeniową PR S.A.

2018-12-10

POLSKIE RADIO S.A.
Biuro Administracyjne
00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85
Tel. (022) 645 92 71, fax.: 645 59 16
e-mail: Buro.Administracyjne@polskieradio.pl


ZAPRASZA
firmy brokerskie
 do złożenia ofert
na brokerską obsługę ubezpieczeniową PR S.A.

Umowa obowiązywać będzie
od dnia 1 lutego 2019 roku do 31 stycznia 2021 roku

Termin składania ofert upływa dnia:
03.01.2019 r. o godz. 13:00

Wszelkie informacje dotyczące warunków przystąpienia
oraz zasad przeprowadzenia Konkursu są zamieszczone
w „REGULAMINIE KONKURSU”, który jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Radia S.A. - adres strony:
www.prsa.pl.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest
Sylwia Wąsowska
e-mail: sylwia.wasowska@polskieradio.pl 

- BROKER 2018 Regulamin konkursu  
- Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu  
- Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu  
Odpowiedź na wniosek z dn. 20.12 2018 r. 
Odpowiedź na wniosek z dn. 27.12.2018 r. 
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert 
Odpowiedzi na pytania z dnia 27.12.2018 r. 
Informacja o wyborze 

Copyright © Polskie Radio S.A