logo

http://www.prsa.com.pl/artykul.aspx?id=201795

SERWIS SPECJALNY O GUSTAWIE HERLINGU-GRUDZIŃSKIM W SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN PISARZA

Wtorek, 21 maja 2019

Rok 2019 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Z tej okazji Portal PolskieRadio.pl przygotował serwis specjalny  herling.polskieradio.pl , który poprzez nagrania z Archiwum Polskiego Radia i Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa przypomni twórczość i – nierozerwanie z nią splecioną – biografię autora „Innego świata”.

Osią serwisu herling.polskieradio.pl są wypowiedzi autora – w bardzo wielu odsłonach – oraz znawców jego twórczości w podziale na kluczowe tematy dotyczące życia i dzieła literackiego Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1919-2000).

Wśród wypowiedzi pisarza nie brakuje wspomnień z lat szkolnych, opowieści o pobycie w łagrze pod Archangielskiem, o szlaku bojowym 2 Korpusu gen. Władysława Andersa, udziale w bitwie pod Monte Cassino oraz o życiu w Neapolu. Gustaw Herling-Grudziński opowiada również o własnej twórczości: genezie swoich dzieł, ich znaczeniu i odbiorze.

Głosowi pisarza towarzyszy komentarz znawców: badaczy, interpretatorów, uważnych czytelników jego wielogatunkowej prozy.

Uzupełnieniem tej dźwiękowej opowieści o biografii i dziełach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego są obszerne fragmenty radiowych lektur jego opowiadań i „Dziennika pisanego nocą” oraz mało znane, archiwalne fotografie.

Copyright © Polskie Radio S.A