logo

http://www.prsa.com.pl/artykul.aspx?id=201719

Elektroniczne zamówienia unijne

Poniedziałek, 19 listopada 2018

INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Od dnia 18 października 2018 r. w postępowaniach w procedurze "unijnej", prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamówienia w procedurze "unijnej" wszczęte od 18 października 2018 r. znajdują się na poniższej Platformie Przetargowej w zakładce "OGŁOSZENIA" w zakładce "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE".
Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A. wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.
Rejestracji można dokonać bezpośrednio pod linkiem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html bądź wchodząc na poniższą platformę, wybierając zakładkę "REJESTRACJA".


PLATFORMA PRZETARGOWA POLSKIEGO RADIA S.A.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców:

+48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27

pn-pt: 8:00-16:00

helpdesk@logintrade.net

Copyright © Polskie Radio S.A