Polskie Radio SA - Struktura - Pion Produkcyjny

Informacyjna Agencja Radiowa
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Tomasz Kowalczewski

Dyrektor - Redaktor Naczelny

Ewa Ablewicz-Rzeczkowska

Z-ca Dyrektora - Redaktora Naczelnego

Wincenty Pipka

Z-ca Dyrektora - Redaktora Naczelnego
Sekretariat
tel.: +48 22 645 99-30
fax.: +48 22 645 91-18
adres do korespondencji:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa