Ksiądz Andrzej Majewski zastąpił o. Krzysztofa Ołdakowskiego na stanowisku Redaktora Naczelnego Naczelnej Redakcji Programów Katolickich.

Piątek, 6 kwietnia 2018

Ksiądz Andrzej Majewski zastąpił o. Krzysztofa Ołdakowskiego na stanowisku Redaktora Naczelnego Naczelnej Redakcji Programów Katolickich.

Zmiana nastąpiła 1 kwietnia.

Ksiądz Andrzej Majewski jest jezuitą, doświadczonym komentatorem najważniejszych wydarzeń kościelnych.

Przez wiele lat pracował w Radiu Watykańskim na stanowisku redaktora, kierownika Sekcji Polskiej, a ostatnio dyrektora programowego tej Rozgłośni. Komentował na antenie Radia Watykańskiego wydarzenia związane z pielgrzymkami apostolskimi ojca świętego Jana Pawła II, uczestnicząc w nich jako wysłannik Radia.

W ostatnich latach towarzyszył papieżowi Franciszkowi w jego pielgrzymkach po świecie w charakterze dyrektora programowego Papieskiej Rozgłośni. Przeprowadził kilkaset wywiadów z hierarchami i innymi osobistościami kościelnymi z różnych części świata (w tym z kardynałami sekretarzami stanu Stolicy Apostolskiej).
W TVP ksiądz Majewski był komentatorem najważniejszych wydarzeń w Kościele Powszechnym: śmierć i pogrzeb Jana Pawła II, wybór papieża Benedykta i papieża Franciszka, inauguracje pontyfikatów dwóch ostatnich papieży. Przeprowadził pierwszy telewizyjny wywiad z papieżem Benedyktem.

Szerokim echem odbił się też jego wywiad z włoską dziennikarką Orianą Fallaci, przeprowadzony po zamachach terrorystycznych w Londynie w 2005 roku. Wywiad ukazał się także w tłumaczeniu na kilka europejskich języków.

Ksiądz Andrzej Majewski pełnił też funkcję dyrektora Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) w Warszawie-Falenicy. Był także kierownikiem Redakcji Programów katolickich TVP oraz rektorem kolegium Księży jezuitów w Warszawie.

« wstecz